Baza noclegowa i infrastruktura turystyczna

Baza noclegowa i infrastruktura turystyczna

Bywa że obecność nawet wyjątkowych atrakcji turystycznych nie przesądza o liczbie odwiedzających. Pomimo wielu zabytków, zainteresowanie może być umiarkowane. Wpływ na to ma nie tylko promocja regionu, ale też infrastruktura turystyczna. Turyści nie pojawią się jeśli nie będą wiedzieć o istnieniu danego miejsca. Promocją zazwyczaj zajmuje się gmina lecz ich działania często są bardzo ograniczone. Dopiero kroki podejmowane przez prywatnych przedsiębiorców sprawiają, że region może stać się popularny i zwiększyć natężenie odwiedzających. Popularność danego miejsca nie przyczyni się jednak do zwiększenia zysków z turystyki, jeśli infrastruktura nie będzie dobrze rozbudowana. Turyści nie będą zwiedzać danych atrakcji, jeśli nie będzie do nich dojazdu. Brak szlaków bądź ich dobrego oznaczenia również budzą niechęć i frustrację. Aby dana miejscowość mogła się rozwinąć, niezbędna jest nie tylko jej promocja ale także dobrze rozwinięta baza noclegowa i gastronomiczna. Bez nich, nawet wyjątkowe atrakcje będą przyciągać jedynie osoby gotowe przebywać w surowych warunkach. Dla ruchu turystycznego niezbędne są również stacje paliwowe, przydrożne sklepiki, dobre nawierzchnie dróg i ich oznaczenia oraz wiele innych elementów. Turyści nie będą też chętnie odwiedzać miejsc zniszczonych przez wandali. O ich jakość muszą dbać wszyscy jej mieszkańcy a nie tylko służby porządkowe.