Organizacja współczesnego hotelu

Organizacja współczesnego hotelu

Hotele świadczą podstawowe usługi zakwaterowania i restauracyjne, chociaż w zależności od rodzaju hotelu, mogą także oferować wynajem sali konferencyjnych, bankietowych i innych usług rozrywkowych, zawsze za stosowną opłatą. Organizacja hotelu zazwyczaj składa się z zespołu kierowniczego. Składa się on z dyrektora, zastępcy dyrektora i asystenta dyrektora. Jego zadaniem jest określenie polityki firmy i jej celów. Zazwyczaj zajmuje się także zarządzaniem zasobami ludzkimi, marketingiem, kontrolą nad systemami bezpieczeństwa i jakości, i na ogół organizują i koordynują działalność hotelu. Ważną częścią każdego hotelu jest utrzymanie odpowiedniej czystości, za co odpowiedzialne są pokojówki. Należy, bowiem zorganizować i podzielić obowiązki, sprawdzić zamówienia i inwentarz (na przykład pościeli) i zaplanować godziny zmian personelu. Szef recepcji czasem pełni funkcje zastępcy dyrektora. Zajmuje się on organizowaniem i kontrolowaniem zadań działu i personelu. Jest też odpowiedzialny za przyjmowanie skarg, i komunikację z innymi działami. Recepcjoniści zajmują się obsługiwaniem klienta, zarządzając przyjmowaniem gości i ich wyjściem. Odpowiadają też na pytania w przypadku jakichkolwiek wątpliwości.