Przestrzeganie doby hotelowej przez gości

Każdy hotel posiada własny, ustalony regulamin pobytowy. Oznacza to, że nocując w hotelu musimy dostosować się do panujących w placówce zasad. Najważniejszą dla nas normą będzie przestrzeganie doby hotelowej. Mówi nam ona, o której możemy zakwaterować się w danej placówce oraz w jakim czasie zobowiązani jesteśmy opuścić pokój hotelowy. Najczęściej dobra hotelowa rozpoczyna się od pory obiadowej, a kończy się w okolicach południa. Pozwala to wszystkim gościom na spokojne przebudzenie się, zjedzenie posiłku oraz spakowanie. Nie wszyscy jednak przestrzegają określonej godzinowo doby hotelowej. Widoczne jest to zwłaszcza w momencie wymeldowywania się. Wiele gości nie przestrzega określonych godzin pobytu hotelowego. Swoim zachowaniem niejednokrotnie znacznie utrudniają pracę poszczególnych służb hotelowych. Muszą one bowiem odpowiednio przygotować wszystkie pokoje do przybycia kolejnych gości. Późniejsze opuszczenia pokoju, aniżeli wyznaczony regulaminowo czas, skutkować może poniesieniem dodatkowej opłaty za ponadprogramowy pobyt. Niewiele hoteli jednak stara się obciążać gości takimi opłatami. Polubowne rozwiązanie problemu stanowi zatem podstawową formę działania każdego pracownika odpowiedzialnego za pilnowanie organizacji pracy hotelu.