Rodzaje obiektów noclegowych funkcjonujących w Polsce

Baza noclegowa składa się z obiektów noclegowych i urządzeń towarzyszących – jest jednym z podstawowych elementów gospodarki turystycznej. Dzieli się ją na sezonową i całoroczną, a także na otwartą i zamkniętą (dostępna tylko dla określonych grup klientów). Najważniejszą częścią bazy noclegowej są obiekty noclegowe, a w ich skład wchodzą obiekty hotelarskie. Ustawa o usługach turystycznych podaje następujący podział obiektów noclegowych: pola biwakowe, kempingi, schroniska, schroniska młodzieżowe, domy wycieczkowe, pensjonaty, motele i hotele. Dłuższą listę podaje natomiast Główny Urząd Statystyczny (GUS), zaliczając jeszcze: ośrodki wczasowe, kolonijne i szkoleniowo-wypoczynkowe oraz zakłady uzdrowiskowe, domy pracy twórczej, zespoły wypożyczanych domków turystycznych i inne niesklasyfikowane. Wszystkie obiekty noclegowe muszą spełniać pewne warunki ogólne, czyli świadczyć podstawowe usługi związane z pobytem turystów, w tym sprzątanie pokoi po gościach, wyżywienie nie jest warunkiem koniecznym, ale bardzo mile widzianym. W przypadku pól biwakowych warunkiem jest, by turyści byli na terenie specjalnie do biwakowania przeznaczonym. Zazwyczaj za dodatkową opłata udostępniany jest dostęp do prądu i do pryszniców.