Sposoby na podawanie posiłków w hotelach

Sposoby na podawanie posiłków w hotelach

Istnieją różne sposoby na serwowanie posiłków, które możemy odnaleźć w hotelach. Różne sposoby ukierunkowane są na różne segmenty rynku, a także wpływają na ogólne wrażenie klienta co do stosunku jakości i ceny. W niektórych hotelach klienci są prowadzeni do stołu przez kelnera, który zapisuje to, co chcemy zjeść i przynosi nam do stołu. Po skończonym posiłku, kelner zabiera brudne talerze. Innym sposobem jest forma szwedzkiego stołu, który zwykle towarzyszy specjalnym wydarzeniom. W tym układzie, goście podchodzą do stołu i wybierają jedzenie i picie. Cechą charakterystyczną takiego sposobu serwowania posiłków jest to, że można najeść się do woli, ponieważ koszt szwedzkiego stołu jest wliczony w koszt pobytu. Bankietowy sposób podawania posiłków przypomina ten, w którym kelner przynosi jedzenie do stołu. Niemniej jednak jedzenie często jest przewożone z centralnej kuchni. Jedzenie może być serwowane na talerzach w centralnej kuchni a później przewożone w specjalnych wózkach do jadalni. Może być również zastosowane inne rozwiązanie. Najpierw całe jedzenie jest przewożone do małej kuchni blisko jadalni, w której to serwowane jest na talerzach. Samoobsługa w niektórych hotelach polega na tym, że gość wybiera jedzenie i zabiera je do stołu.