Współczesne sieci hotelowe

Współczesne sieci hotelowe

Sieci hotelowe są zbiorem firm, w formie pionowej koncentracji, o różnych sposobach własności i zarządzania, których celem jest uzyskanie wyższej rentowności, kontroli nad rynkiem i prestiżu narodowego i międzynarodowego. Głównymi cechami różnych rodzajów sieci hotelowych są: sieć składająca się z krajowych hoteli, sieć międzynarodowa złożona z własnych hoteli, położonych w różnych krajach; sieć złożona z własnych hoteli i hoteli przyłączonych, sieć złożona z hoteli, które są własnością osób prywatnych, ale zarządzane firmą sieciową; sieci hoteli zarządzane na zasadzie franchisingu. W firmach zajmujących się kwaterunkiem i w hotelach, współistnieją duże firmy z małymi. Te małe firmy, jeśli chcą osiągnąć znaczenie na rynku muszą połączyć się z dużą firmą, która jest osią sieci hotelowych. W tym momencie dochodzi do umów między firmami. W przypadku zarządzania niezależnego, właściciel zarządza biznesem, podejmuje decyzje i ryzyko. W tym wypadku firma kwaterunkowa jest niezależna od sieci hotelowej. Aby złagodzić niedogodność, polegającą na konieczności konkurowania z dużymi firmami, małe firmy poszukują współpracy z niezależnymi przedsiębiorcami, aby uniknąć integracji z sieciami hotelowymi.